27
dec

Het Pompveld is een natuurgebied direct gelegen naast onze camping Oldershof en ten noorden van Babyloniënbroek en ten zuiden van Andel. Het gebied meet 239 ha en is eigendom van de Stichting Brabants Landschap.

Het Pompveld is een zelfstandig, door kades omringd, poldertje. Als zodanig is het gespaard gebleven bij de ingrijpende ruilverkaveling die het Land van Heusden en Altena in de jaren 60 van de 20e eeuw tot een grootschalig landbouwlandschap maakten. Men vindt er griendenpopulierenbossen, en weilanden. Een deel van de griend wordt nog afgezet en het wilgenhout wordt door het waterschap gebruikt bij de oeververdediging van watergangen. In het centrum van het gebied ligt een authentieke eendenkooi. Na recent uitgevoerde natuurontwikkelingsmaatregelen is ook rietmoeras en schraalland aanwezig.

Wilt u ook genieten van dit unieke stukje natuur, reserveer dan bij ons op camping Oldershof.

Met vriendelijke vakantiegroet,

Camping Oldershof