Pompveld

Het Pompveld is een natuurgebied ten noorden van Babyloniënbroek en ten zuiden van Andel. Het gebied meet 239 ha en is eigendom van de Stichting Brabants Landschap.

Het Pompveld is een zelfstandig, door kades omringd, poldertje. Als zodanig is het gespaard gebleven bij de ingrijpende ruilverkaveling die het Land van Heusden en Altena in de jaren 60 van de 20e eeuw tot een grootschalig landbouwlandschap maakten. Men vindt er grienden, populierenbossen, en weilanden. Een deel van de griend wordt nog afgezet en het wilgenhout wordt door het waterschap gebruikt bij de oeververdediging van watergangen. In het centrum van het gebied ligt een authentieke eendenkooi. Na recent uitgevoerde natuurontwikkelingsmaatregelen is ook rietmoeras en schraalland aanwezig.

De populierenplantages en een deel van de grienden zijn in een meer afwisselend bostype omgezet. De grondwaterstand wordt met behulp van kleine windmotoren op peil gehouden. Oppervlaktewater dat in het pompveld wordt ingelaten wordt met behulp van een helofytenfilter gezuiverd. De bodem bestaat voornamelijk uit komklei, welke geen water doorlaat. Het kalkrijke kwelwater dat op sommige plaatsen aan de oppervlakte komt wordt in het gebied gehouden.

Daarom naar het Pompveld

  • Het is hier een oase van rust en stilte
  • Al wandelend kom je reeën, grote zilverreigers en haviken tegen
  • De historische eendenkooi waar professionele kooikers werken. Bezoek alleen mogelijk op aanvraag of tijdens de Open Dag

Voorzieningen

  • Wandelroutes en veel mooie plaatsen om vogels te spotten

In de directe omgeving

Fort Altena, Biesbosch, slot Loevestein, Efteling, stadcentrum Woudrichem, Aqua Altena, vestingstad Heusden, diverse wandel- en fietsroutes, Drunense Duinen.

Vestingstad Woudrichem

De Biesbosch

LoevesteinSlot Loevestein

Camping OldershofFort Altena

Oldershof campingHeusden

Druinense Duinen camping OldershofDuinen

Volg ons ook via Facebook voor meer gebeurtenissen, activiteiten en evenementen op en in de buurt van camping Oldershof.