07
mei

Het was een zeer geslaagde, zonnige en gezellige voorjaarsmarkt.

We hebben veel bezoekers mogen ontvangen.

Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar inzet voor, tijdens en na de voorjaarsmarkt.

Met vriendelijke vakantiegroet,

Camping Oldershof